Agentie de turism, Oradea
OFERTE DE SKI 2016-2017 • Statiuni de schi din intreaga Europa | Vara Iarna

Autentificare
Recuperare parola aici.
Nu ai cont? Inregistreaza-te aici.
 
Home | Despre noi | Bine de stiut | Contact
--------------------------------------------------
Cautare oferte de ski
Tip destinatie:
Sejur munte City break
Sejur litoral Fly & drive
Wellness
Data intrarii:

zi.luna
Data iesirii:

zi.luna
Tip cazare:
Hostel Hotel*
Pensiune Hotel**
Apartament Hotel***
Casuta vacanta Hotel****
Studio Hotel*****
Hotel******
  --------------------------------------------------
 
Rezervari hoteliere

Contractul cu turistul

PARTILE CONTRACTANTE

Societatea Comerciala SC PANORAMA TOURS ROMANIA S.R.L. cu sediul în Oradea, Str Primariei nr 9, Certificat de Inregistrare la Registrul Comertului J05/2168/27/08/2008, Cod Fiscal R0 24385885:

si

Turistul/Reprezentantul turistului

Domnul/Doamna .........................................................................................................., domiciliat în .....................................................................telefon .................................................., posesor al buletinului seria .................nr. ................................., eliberat de .........................................., au convenit încheierea prezentului contract, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001 .

CONDITII GENERALE

1. Agentia de turism PANORAMA TOURS ROMANIA organizeaza si comercializeaza pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, direct sau prin intermediari.

2. Contractul de comercializare a serviciilor turistice da nastere raportului juridic dintre S.C. PANORAMA TOURS ROMANIA si turist, fiind supus reglementarilor Codului Civil si Codului Comercial, precum si Ordonantei Guvernului nr. 107/ 30.07.1999, cu modificarile ulterioare si contractul intra in vigoare in momentul in care turistul primeste confirmarea rezervarii.

3. In cazul solicitarii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie a PANORAMA TOURS ROMANIA, contractul intra in vigoare in momentul in care turistul primeste confirmarea rezervarii, transmisa in cel mult 5 zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, daca partile contractante nu stabilesc altfel.

4. Bonul de comanda, confirmarea de servicii, biletul de odihna si/sau de tratament, precum si oferta standard a agentiei de turism expusa în materialele de prezentare fac parte integranta din prezentul contract

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PANORAMA TOURS ROMANIA

PANORAMA TOURS ROMANIA se obliga sa depuna eforturi pentru asigurarea serviciilor contractate in conditii normale si la timp.

PANORAMA TOURS ROMANIA se obliga sa informeze turistul corect si complet, in scris sau verbal cu privire la pretul serviciilor oferite, destinatie, ruta, mijloacele de transport utilizate, tipul unitatilor de cazare, serviciile de masa si specificul acestor servicii.

PANORAMA TOURS ROMANIA nu se obliga sa informeze turistul cu privire la regimul pasapoartelor si al vizelor si formalitatile de sanatate necesare pentru calatorie si sedere.

PANORAMA TOURS ROMANIA se obliga sa ofere asigurare facultativa sau de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accident sau boala.

PANORAMA TOURS ROMANIA isi rezerva dreptul sa modifice sau sa anuleze programul turistic in anumite cazuri: calamitati naturale, miscari sociale, greve, razboaie, schimbari politice, intarzieri, anulari sau inchideri temporare ale traficului rutier, feroviar, aerian sau naval, fara a notifica turistii daca acestea intervin intr-un interval de timp prea scurt pentru a anunta toti participantii. PANORAMA TOURS ROMANIA se obliga sa anunte turistul cu privire la anularea programului turistic, cu cel putin 15 zile calendaristice inainte, daca aceasta se produce din motive imputabile PANORAMA TOURS ROMANIA.

Aceleasi situatii pot determina schimbarea tipului sau categoriei mijloacelor de transport ori a unitatilor de cazare. In astfel de cazuri nu se pot pretinde daune sau penalizari si nici rambursarea pretului, daca programul turistic a fost realizat. In cazul in care la unitatea de cazare confirmata este suprarezervare - "overbooking" agentia de turism este obligata sa asigure cazarea la aceeasi categorie de cazare cu cea confirmata ; in cazul in care varianta de cazare oferita ca alternativa este clasificata inferior , agentia de turism este obligata sa returneze diferenta de tarif dintre diferentele de confort.

PANORAMA TOURS ROMANIA nu raspunde pentru amanarile sau intarzierile de orice fel determinate de indeplinirea formalitatilor solicitate de reprezentantele tarilor de destinatie sau tranzitate, cum ar fi eliberarea vizelor cu intarziere si nu datoreaza daune pentru eventualele prejudicii produse turistului de aceste intarzieri.

PANORAMA TOURS ROMANIA nu raspunde pentru intarzierile inregistrate in timpul derularii programului turistic din motive ce nu-i sunt imputabile, cum ar fi intarzierea curselor aeriene, conditii meteorologice nefavorabile, formalitati vamale etc. In astfel de cazuri PANORAMA TOURS ROMANIA nu raspunde pentru eventualele daune rezultate ca urmare a pierderii legaturilor, intalnirilor comerciale etc. In cazul intarzierilor turistul nu poate renunta la obligatiile asumate prin contract.

PANORAMA TOURS ROMANIA se obligatia sa anunte turistul cu privire la eventualele modificari privind elementele esentiale ale contractului cu cel putin 15 zile calendaristice inainte, daca acestea se produc din motive imputabile PANORAMA TOURS ROMANIA.

In cazul ultimelor locuri ramase libere PANORAMA TOURS ROMANIA are dreptul sa reduca pretul (last minute). In acest caz turistii care au achitat serviciile la pret intreg nu au dreptul sa li se returneze diferenta de pret. De asemenea, in cazul locurilor achitate last minute se poate intampla ca turistii sa beneficieze de servicii reduse fata de restul turistilor (camere fara balcon, ultimele locuri in autocar etc), restul prevederilor contractului ramanad valabile.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE TURISTULUI

TURISTUL are dreptul la o informare corecta si completa cu privire la pachetul de servicii oferit de PANORAMA TOURS ROMANIA, inclusiv cu privire la pretul acestuia, astfel incat sa nu fie posibile interpretari echivoce. Pretul si programul pachetului de servicii se va descrie in programele anexe acestui contract. PANORAMA TOURS ROMANIA nu raspunde pentru prestarea defectuoasa a serviciilor specificate in sectiunea : "PRETUL NU INCLUDE", acestea fiind optionale si prestate de catre partenerii locali ai PANORAMA TOURS ROMANIA.

TURISTUL are dreptul sa poata incheia asigurari facultative pentru asistenta in caz de boala, accident, etc.

In cazul in care continutul bonului de comanda difera de continutul confirmarii calatoriei turistice sau daca aceasta confirmare nu s-a facut in termenul de 5 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, TURISTUL poate considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea sumelor deja platite.

TURISTUL are dreptul sa faca cunoscut agentiei vanzatoare solicitarile sale speciale, in momentul efectuarii comenzii care pot fi incluse in contract, cu titlu informativ, daca sunt acceptate de cele doua parti.

In cazul in care TURISTUL nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa transfere contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile prevazute in pachetul de servicii turistice contractat, cu conditia anuntarii PANORAMA TOURS ROMANIA de cedarea pachetul sau de servicii. Atat TURISTUL cat si cel care preia contractul sunt responsabili, in mod solidar, de plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestor cedari.

TURISTUL poate, in orice moment, sa rezilieze partial sau integral contractul incheiat cu PANORAMA TOURS ROMANIA, cu conditia notificarii in scris a rezilierii; daca motivul rezilierii nu este imputabil agentiei de turism, TURISTUL va despagubi pe PANORAMA TOURS ROMANIA pentru prejudiciul creat ca urmare a rezilierii. Pe parcursul desfasurarii programului, TURISTUL poate renunta total sau partial la serviciile oferite; in acest caz TURISTUL nu are dreptul la despagubiri.

TURISTUL poarta intreaga raspundere pentru respectarea prevederilor legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul vamal, sanitar etc. ale tarilor de destinatie sau tranzitate.

TURISTUL are obligatia sa verifice documentele de calatorie (bilete, asigurari etc.) precum si alte documente eliberate de PANORAMA TOURS ROMANIA si sa retina toate informatiile furnizate de reprezentantii agentiei vanzatoare, indiferent de forma prezentarii (scris sau verbal).

TURISTUL are obligatia sa sesizeze toate erorile si neconcordantele fata de serviciile comandate, imediat ce ele sunt constatate sau in termen de 5 zile de la sfarsitul sejurului; sesizarea se face in forma scrisa si numai in nume propriu, la fel ca si confirmarea primirii acesteia de catre PANORAMA TOURS ROMANIA. Reclamatiile ulterioare sau cele formulate altfel decat in scris sau fara confirmarea primirii, nu vor fi luate in considerare. PANORAMA TOURS ROMANIA se obliga sa inainteze turistului un raspuns scris la sesizarile depuse la sediul sau, in termen de maxim 30 zile calendaristice

TURISTUL are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre TURIST a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele, vor fi suportate de catre acesta.

Daca TURISTUL nu beneficiaza total sau partial de serviciile comandate din motive neimputabile agentiei PANORAMA TOURS ROMANIA, TURISTUL nu poate pretinde acesteia restituirea contravalorii lor.

TARIFE, PRETURI, CONDITII SI TERMENE DE PLATA

Pretul / tariful pachetelor de servicii este:.......................................................................................

Din care avans..............................................achitat cu fact/chit ....................................................

Rest de plata................................................ achitat cu fact/chit.....................................................

Orice modificare (referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanelor titulare de contract sau orice element principal ce face obiectul contractului) la cererea titularului din contract se taxeaza cu 25 euro de persoana; schimbarea se va face numai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in contradictoriu cu penalizarile de anulare a pachetului.

Preturile si tarifele cuprind atat contravaloarea serviciilor de baza cat si contravaloarea serviciilor suplimentare solicitate de TURIST precum si a eventualelor taxe obligatorii. Preturile nu contin asigurarea nedicala si asigurarea storno, daca nu este specificat altfel.

Preturile si tarifele pot fi modificate unilateral de PANORAMA TOURS ROMANIA ca urmare a variatiilor costurilor de transport, inclusiv costul carburantului, redeventelor si taxelor aferente serviciilor rutiere, feroviare, aeriene sau navale, a taxelor de turist sau a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat, cel mai tarziu cu 20 de zile inainte de plecare.

In cazul in care pretul stabilit prin contract este majorat cu peste 10%, TURISTUL poate rezilia contractul, cu dreptul de recuperare a sumelor achitate, notificand agentiei PANORAMA TOURS ROMANIA intentia de reziliere, in scris, in termen de 3 zile de la data comunicarii preturilor majorate.

TURISTUL are obligatia sa achite 40% din pretul serviciilor solicitate in momentul efectuarii comenzii sau al semnarii contractului daca nu a fost facuta comanda iar restul sumei trebuie achitata pana cel tarziu cu 35 de zile inainte de inceperea programului.

Daca comanda intervine in intervalul celor 35 de zile, serviciile vor fi achitate integral la data semnarii comenzii.

Nerespectarea de catre TURIST a termenelor de plata da dreptul agentiei PANORAMA TOURS ROMANIA sa rezilieze contractul si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite.

MODIFICARI, RETRAGERI, ANULARI

In cazul in care PANORAMA TOURS ROMANIA este nevoita sa modifice una din prevederile esentiale ale contractului, aceasta va informa TURISTUL cu cel putin 20 zile inainte de data plecarii, iar acesta urmand sa comunice agentiei in termen de 3 zile de la primirea instiintarii hotararea sa de a opta fie pentru rezilierea contractului fara plata de penalitati, fie acceptarea noilor conditii ale contractului. TURISTUL nu poate modifica unilateral nici una din prevederile contractului.

In cazul in care TURISTUL reziliaza contractul ca urmare a modificarilor impuse de PANORAMA TOURS ROMANIA sau in cazul in care PANORAMA TOURS ROMANIA anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, TURISTUL poate opta fie pentru acceptarea la acelasi pret a unui alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, fie pentru acceptarea unui pachet de servicii de calitate inferioara, cu rambursarea diferentei de pret, ori pentru rambursarea integrala a sumelor achitate.

In cazul in care TURISTUL solicita efectuarea unor modificari in contract, cum ar fi modificarea datei de plecare, a numelui, a localitatii sau a hotelului, PANORAMA TOURS ROMANIA poate solicita plata unor taxe de modificare stabilite pentru fiecare program turistic.

In cazul in care TURISTUL reziliaza contractul pentru un motiv care ii este imputabil, acesta va despagubi PANORAMA TOURS ROMANIA pentru prejudiciul creat agentiei ca urmare a rezilierii. Despagubirea se poate ridica la maxim pretul serviciilor turistice care fac obiectul contractului in functie de momentul in care intervine cererea de reziliere, astfel:

1). 25% din costul excursiei pentru retragerea cu pana la 40 zile inainte de plecare/intrare.

2). 50% din costul excursiei/sejurului pentru retragerea in intervalul 39-20 zile inainte de plecare/intrare.

3). 100% din costul excursiei/sejurului pentru retragerea in intervalul 19- 0 zile inainte de plecare/intrare.

In cazul nerespectarii termenelor de decomandare/anulare prevazute responsabilitatea revine clientului, respectiv agentiei.

TURISTUL nu poate solicita despagubiri agentiei in cazul in care anularea s-a facut ca urmare a nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in programul anexa si a fost informat cu minim de 20 zile inainte de plecare sau a unui caz de forta majora .

In cazul in care TURISTUL, decomanda pachetul de servicii din motive medicale, rambursarea c/val pachetului de servicii turistice se va face de catre compania de asigurare, si numai pe baza unei asigurari storno, incheiata la contractarea pachetului.

RECLAMATII SI LITIGII, RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Deficientele constatate de catre TURIST la fata locului, cu privire la realizarea pachetului de servicii turistice contractat, vor fi sesizate imediat in scris, clar si explicit atat agentiei PANORAMA TOURS ROMANIA cat si prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului). Atat PANORAMA TOURS ROMANIA , cât si prestatorul de servicii vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul în care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul PANORAMA TOURS ROMANIA o reclamatie în scris in termen de maxim 3 zile lucratoare de la intoarcerea din sejur. PANORAMA TOURS ROMANIA se obliga sa dea un raspuns sesizarii in termen de 8 zile lucratoare de la primirea reclamatiei.

TURISTUL nu va fi despagubit daca reclamatia survine dupa termenul de 3 zile lucratoare de la intoarcerea din excursie si nu are la baza confirmarea reprezentantului local. Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal. Nu vor fi acceptate reclamatiile facute in numele mai multor persoane la finalul programului, despre care PANORAMA TOURS ROMANIA nu a fost informata in scris la data producerii evenimentului. Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale judecatoreasca, instanta competenta fiind de la sediul PANORAMA TOURS ROMANIA.

PANORAMA TOURS ROMANIA este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia cazurilor in care neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa se datoreaza TURISTULUI; cand neindeplinirea obligatiilor este atribuita unui tert care nu este parte la contract, iar cauzele nu puteau fi prevazute sau evitate sau cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici PANORAMA TOURS ROMANIA, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita.

Pentru daunele materiale cauzate de nerespectarea de catre PANORAMA TOURS ROMANIA a serviciilor cuprinse in contract, responsabilitatea acesteia privind despagubirea TURISTULUI nu poate depasi pretul pachetului de servicii turistice inscris in contract, respectiv contravaloarea serviciilor care nu au fost prestate.

CLAUZE FINALE

In cazul intermedierii de catre PANORAMA TOURS ROMANIA a serviciilor de transport aerian, naval, feroviar sau rutier, acestea intra sub incidenta reglementarilor impuse de transportator, PANORAMA TOURS ROMANIA nefiind raspunzatoare de defectarea acestora sau modificarile in structura de organizare a transportului,

Contractul corespunde prevederilor legale in vigoare la data redactarii. El poate suferi modificari impuse de noua legislatie.

Turist/ Reprezentant turisti: Declar pe proprie raspundere ca am luat la cunostinta toate clauzele prevazute in contract si in anexa la contract (Programul excursiei/ Bon de comanda) si sunt de acord cu ele. In cazul in care contractul este semnat de un reprezentant pentru mai multi turisti se considera ca prevederile prezentului contract sunt cunoscute si acceptate de catre toti turistii.

Data: ___________

Turist Panorama Tours Romania

 

Explicatie: FM = fara masa MD = mic dejun DP = demipensiune PC = pensiune complete ------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Destinatii de ski pentru sezonul iarna 2016-2017:
Austria | Franta | Italia | Polonia | Slovacia | Slovenia | Ungaria Revelion
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Panorama Tours Romania
Agentie de turism
Adresa: Str. Simion Barnutiu nr. 2., Oradea, Bihor, Ro
Tel.: 0259/422217 Fax: 0359/819162
Mail
: office@panoramatours.ro

Agentie de turism Oradea, IM link
My status

Powered by INTERGATE


Abonare newsletter
Adresa Dvs de e-mail:
*
Numele Dvs:
*


Oferte de vara