Agentie de turism, Oradea
OFERTE DE SKI 2016-2017 • Statiuni de schi din intreaga Europa | Vara Iarna

Autentificare
Recuperare parola aici.
Nu ai cont? Inregistreaza-te aici.
 
Home | Despre noi | Bine de stiut | Contact
--------------------------------------------------
Cautare oferte de ski
Tip destinatie:
Sejur munte City break
Sejur litoral Fly & drive
Wellness
Data intrarii:

zi.luna
Data iesirii:

zi.luna
Tip cazare:
Hostel Hotel*
Pensiune Hotel**
Apartament Hotel***
Casuta vacanta Hotel****
Studio Hotel*****
Hotel******
  --------------------------------------------------
 
Rezervari hoteliere

Asigurare medicala TURIST
Asigurarea standard a calatoriilor

I. OBIECTUL ASIGURARII

 1. Roumanie Assurance International S.A., in calitate de Asigurator, denumita in continuare R.A.I. , acopera, in baza prezentelor conditii de asigurare si in schimbul achitarii de catre Asigurat a primei de asigurare, sumele cuvenite ca despagubire ca urmare a producerii riscurilor asigurate, asa cum sunt definite in capitolul III .
 2. Asigurarea poate fi incheiata numai de persoane fizice, avand domiciliul stabil sau rezidenta in Romania, cu varsta de pana la 80 ani, si care calatoresc in scop turistic sau de afaceri.
 3. Asigurarea este valabila numai in afara teritoriului României, in tara / zona teritoriala mentionata in polita ca destinatie finala, inclusiv pe teritoriul tarilor tranzitate.

 II. DEFINITII

In cuprinsul prezentelor conditii de asigurare, termenii folositi au urmatoarele sensuri:

 • Asigurator: Roumanie Assurance International S.A. si reprezentantii sai desemnati.
 • Asigurat: Persoana fizica asigurata, asa cum reiese din polita de asigurare.
 • Serviciu de asistenta: Serviciul de asistenta; mentionat in polita de asigurare.
 • Intreruperea calatoriei: Inapoierea in tara de rezidenta, mai devreme decat termenul stabilit.
 • Documente: Bilete de calatorie, pasapoarte si permisul de conducere detinute de catre Asigurat.
 • Fransiza: Partea din dauna ce ramane in sarcina Asiguratului, suma fixa de bani ce se deduce din despagubirea cuvenita pentru fiecare eveniment.
 • Acasa: Adresa domiciliului stabil sau a rezidentei din Romania.
 • Stare medicala: Orice problema; medicala, de care Asiguratul a suferit / se trateaza sau pentru care urmeaza sa aiba loc o reinvestigare (de rutina sau de alta natura), al carui consult si ale carei solutii de medicamentatie sau tratament au fost oferite Asiguratului in ultimele 12 luni (inainte de data emiterii politei de asigurare).
 • Agentia de turism: Persoana juridica autorizata conform prevederilor legale in vigoare in Romania, cu care Asiguratul incheie un contract de comercializare a pachetelor de servicii turistice.
 • Turist: persoana care efectueaza calatorii in strainatate in scop turistic, vizita la rude/cunostinte;
 • Sofer profesionist: persoana; care are atestarea de sofer profesionist, cat si o adeverinta eliberata de societatea angajatoare din care rezulta ca efectueaza deplasari strict in interes de serviciu;
 • Oameni de afaceri (business) persoane care efectueaza calatorii in strainatate in legatura directa cu serviciul, cu activitatea proprie de afaceri din Romania pe baza unui document justificativ in acest sens ( delegatie din partea firmei, invitatie la un congres, seminar, etc) - trebuie sa prezinte la cerere un document justificativ din care sa rezulte scopul de afaceri al calatoriei;
 • Elev/student : persoana care detine carnet de elev sau de student, vizat pentru anul scolar sau universitar in curs -prezinta la cerere o adeverinta din care sa rezulte aparteneta sa la unitatea de invatamant respectiva si efectueaza calatoria in strainatate in scop turistic sau cu scopul de a studia in strainatate.,

  III. RISCURI ASIGURATE

R.A.I. despagubeste numai cheltuielile medicale impuse de tratamentul de urgenta necesar a fi efectuat pe timpul sederii temporare in strainatate pana la stabilizarea starii de sanatate, precum si cheltuielile de repatriere care includ transportul sanitar sau repatrierea corpului in caz de deces, ca urmare a unui risc asigurat survenit in perioada de valabilitate a asigurarii, cu exceptia excluderilor mentionate in cap.VIII.

Riscuri asigurate:

•  accident - orice eveniment neasteptat, imprevizibil si violent, independent de vointa Asiguratului si datorat unor factori externi, constituind cauza unei vatamari corporale grave care nu permite continuarea normala a calatoriei ;

•  boala - orice imbolnavire neasteptata si imprevizibila, constatata de o autoritate medicala competenta si care nu permite continuarea normala a calatoriei

IV. SUMELE ASIGURATE AFERENTE RISCURILOR ACOPERITE PRIN POLITA DE ASIGURARE

 1. Suma asigurata, respectiv raspunderea maxima cumulata a R.A.I. pentru perioada asigurata, este mentionata in polita de asigurare,
  6. In cazul urgentelor stomatologice, R.A.I. acopera cheltuielile medicale pana la maxim 200 EURO aceasta reprezentand sublimita raspunderii Asiguratorului pentru intreaga perioada de valabilitate a asigurarii pentru acest risc.
  7. In cazul in care in polita de asigurare nu este mentionata nici o destinatie finala, sau nu este bifata nici una din sumele asigurate,  polita se considera a fi incheiata pentru suma asigurata maxima de 5.000 EURO.

 V. MODUL DE INCHEIERE A ASIGURARII

8. Polita de asigurare medicala se incheie inaintea parasirii teritoriului Romaniei, in baza informatiilor furnizate de catre Asigurat.

 VI. PRIMA DE ASIGURARE

9. Prima de asigurare, al carei cuantum va fi inscris in polita de asigurare la rubrica 'Pret final', se achita integral si anticipat, inainte de inceperea perioadei de valabilitate a politei.

 VII. INCEPUTUL SI INCETAREA RASPUNDERII ASIGURATORULUI

10. Pol ita de asigurare intra in vigoare la data mentionata in polita de asigurare, dar nu inaintea parasirii teritoriului Romaniei de catre Asigurat si platii de catre acesta a primei de asigurare.
11. Polita de asigurare are o valabilitate cuprinsa intre 2 si 365 zile
12. Raspunderea R.A.I. inceteaza la data mentionata in polita de asigurare.
13. Polita de asigurare poate fi reziliata cu minim 24 de ore inaintea intrarii in vigoare, contravaloarea primei de asigurare achitata fiind returnata Asiguratului, mai putin o suma penalizatoare de 3,00 RON

 VIII. OBLIGATIILE ASIGURATULUI

14. Pentru a putea beneficia de drepturile dobindite prin prezenta polita de asigurare, Asiguratul este obligat:

•  sa anunte prin telefon sau fax Centrala de Alarma la tel. +40 21 405 54 54; +40 744 310 464; fax. +40 21 405 54 64, in maximum 48 de ore de la producerea evenimentului asigurat, cu exceptia cazurilor in care este in stare de inconstienta (cazuri in care va anunta imediat ce iese din aceasta stare) si sa furnizeze informatii cu privire la evenimentul produs si la datele din polita sa de asigurare. R.A.I. accepta ca anuntarea prin telefon sau fax a Centralei de Alarma sa fie realizata si de o alta persoana decat Asiguratul;

•  sa se conformeze intocmai deciziilor medicale si/sau de repatriere agreate de R.A.I.;

•  sa solicite acordul R.A.I. inainte de angajarea oricaror cheltuieli medicale si/sau de repatriere, precum si inaintea efectuarii oricaror plati directe ale acestora;

•  sa permita accesul R.A.I. la toate informatiile medicale considerate de aceasta necesare, eliberind medicii si/sau institutiile medicale de obligatia pastrarii secretului profesional referitor la cazul in speta;

•  sa faca cele necesare limitarii cheltuielilor medicale si/sau de repatriere la strictul necesar;

•  sa furnizeze R.A.I. toate informatiile considerate necesare pentru determinarea coordonatelor exacte ale petrecerii evenimentului asigurat, precum si cele ale calatoriei efectuate (datele exacte de iesire si intrare din si in tara etc);

•  sa respecte toate prevederile prezentelor conditii de asigurare.

In cazul nerespectarii oricareia din obligatiile de mai sus, Asiguratul decade din dreptul de a fi despagubit, iar R.A.I. nu va plati nici o despagubire in baza prezentelor conditii de asigurare

IX. EXCLUDERI

15. R.A.I. nu plateste despagubiri in urmatoarele cazuri :

a. neanuntarea prin telefon sau fax a producerii riscului, conform art 14 lit a;
b. angajarea de cheltuieli si/sau realizarea de plati de catre Asigurat, fara acordul prealabil al societatii R.A.I., precum si refuzul Asiguratului de a respecta deciziile R.A.I. privind cheltuielile medicale si/sau repatrierea;
c. cheltuieli medicale si/sau cheltuieli de repatriere (care includ transportul sanitar sau repatrierea corpului in caz de deces ca urmare a unui risc asigurat) cauzate de:

boli cronice sau afectiuni pre-existente contactate inaintea intrarii in vigoare a politei de asigurare; decompensarea unor boli cronice, indiferent de cauza; boli cronice care au provocat alterari neurologice, respiratorii, circulatorii, sanguine, renale, cardiace, reumatologice, digestive, indiferent de momentul debutului simptomelor; reveniri si convalescente ale unor afectiuni neconsolidate inca sau in curs de tratament, chiar daca initial au facut obiectul unei internari acoperite prin prezenta polita de asigurare; tratamentul cancerului, al bolilor venerice, infectarea cu HIV, SIDA; proceduri medicale experimentale sau care se folosesc in cercetarea medicala; cure de orice fel (termale, fizioterapeutice) recomandate in urma unui accident sau a unei boli, perioadele petrecute in casele de odihna, recuperare, dezintoxicare etc; chirurgie plastica, cu exceptia chirurgiei reparatorii, ca urmare a unui accident acoperit prin prezenta polita de asigurare; tratamente stomatologice, altele decit cele efectuate in regim de urgenta; intrerupere voluntara a sarcinii precum si sarcina mai avansata de 6 luni; afectiunile psihiatrice si  consecinte ale anomaliilor sau malformatiilor congenitale sau ale intirzierilor mintale; cheltuieli pentru tratamente legate de orice fel de afectiuni psihiatrice indiferent de vechimea si natura lor, afectiuni neurologice cronice si recuperarile necesare pentru rezolvarea acestora, orice tratamente psihoanalitice si psihologice, alergice; boli de piele, cu exceptia reactiilor alergice si a bolilor infecto-contagioase; consum de alcool, droguri sau consum excesiv de medicamente; automedicatia, dependenta de substante, expunerea voita la pericole care pot genera vatamari corporale sau imbolnaviri; auto-ranire, sinucidere sau tentativa de sinucidere; evenimente petrecute in tari in care exista razboi sau razboi civil; evenimente petrecute in timpul unor manifestatii, acte de terorism, sabotaj, etc; evenimente petrecute in tari / regiuni / orase in care s-a declarat aparitia unei epidemii inaintea intrarii asiguratului in tara respectiva; participarea Asiguratului la savirsirea unei infractiuni sau contraventii; participarea Asiguratului la o competitie, demonstratie, tentativa de record, necesitind utilizarea unui vehicul aerian, maritim sau terestru cu motor incluzind si incercarile preparatorii; participarea la activitati cu un inalt grad de periculozitate, cum sunt, dar fara a se limita la: alpinism, parasutism, bobsleigh, schi acrobatic, sarituri cu schiurile, skeleton, speologie, plonjari submarine, snorkling, jet skiing, surfing, snowboarding, deltaplan, sarituri cu coarda elastica, parapanta, planorism, aeronautica, vinatoare, manipulare voluntara a masinariilor de razboi; accidente produse in timpul calatoriei sau conducerii unor motociclete, motorete, ATV-uri sau scutere; accidente de orice fel produse in timpul calatoriei cu un mijloc de transport aerian care nu apartine unei companii aeriene autorizate pentru transportul de persoane; accidente petrecute in timpul practicarii unor activitati profesionale, inclusiv pe perioada deplasarii catre sau de la locul lor de desfasurare; evenimente petrecute in perioada de valabilitate a unei polite de asigurare emisa ulterior datei la care asiguratul a parasit teritoriul Romaniei; radioactivitate (direct sau indirect); nerespectarea de catre asiguratii - conducatori auto a reglementarilor internationale privind circulatia pe drumurile publice; costurile medicale efectuate in tara de rezidenta a asiguratului, cheltuieli ocazionate de interventiile de salvare si evacuare in cazul evenimetelor petrecute pe pista si in afara pistei de ski etc.

d. De asemenea, nu se despagubesc cheltuielile:

d.1. cu proteze, orteze, carje sau cadru metalic, ochelari, lentile de contact, tratamente protetice, stimulatoare cardiace, precum si orice aparat implantat temporar sau definitiv, in scopul inlocuirii sau regularizarii unor functii ale organismului;
d.2. in urma unor tratamente prescrise de un medic din Romania, cheltuieli medicale efectuate in Romania, si in tarile in care Romania nu are ambasade, precum si orice complicatii aparute in urma unor interventii chirurgicale sau tratamente efectuate in Romania,
d.3. pentru servicii medicale care nu sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului sau pentru efectuarea tratamentului sau care nu sunt impuse ca urmare a unei imbolnaviri acute sau ca urmare a unei vatamari corporale din accident, precum si interventii chirurgicale sau tratamente medicale care pot fi amanate pana la revenirea in tara a asiguratului;
d.4. cu medicina preventiva, medicina alternativa, consultatiile programate, vaccinarile impuse de autoritatile locale, tratamente si/sau proceduri terapeutice nerecunoscute din punct de vedere medical si neautorizate de institutiile medicale, precum si consecintele acestora;
d.5. efectuate dupa externare; in cazul tratamentului ambulatoriu se vor accepta maximum doua consultatii medicale de control, precum si tratamentul prescris in urma acestora conform diagnosticului initial;
d.6. de diagnosticare si de tratament nerecunoscute de asigurarea sociala a tarilor din UE;
d.7. ulterioare datei la care asiguratul a refuzat sa respecte hotararile echipei medicale;
d.8. rezultate in urma desfasurarii unor activitati care nu corespund scopului declarat al calatoriei, conform celor mentionate in polita de asigurare;
d.9. rezultate in urma aplicarii de catre furnizorii de servicii medicale si/sau de repatriere a unor tarife mai mari decat media celor practicate in mod normal de alti furnizori de servicii medicale din aceeasi zona teritoriala;

e. comunicarea de catre Asigurat a unor coordonate gresite (adresa din Romania, coordonate asigurat, coordonate medic curant, etc).

X. STABILIREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR

16. In urma avizarii primite conform art. 14 lit a, va fi contactata autoritatea medicala , in vederea obtinerii informatiilor necesare R.A.I. pentru luarea deciziilor ulterioare.
In intelesul prezentelor conditii de asigurare, autoritatea medicala este definita ca persoana posesoare a unei diplome valabile in medicina, cu drept de profesare in tara in care s-a petrecut evenimentul asigurat si care acorda asistenta medicala Asiguratului, exceptind Asiguratul insusi, rudele si afinii acestuia sau persoanele care insotesc Asiguratul pe timpul calatoriei;
17. In functie de informatiile primite, R.A.I. va lua decizia adecvata fiecarui caz in parte, cu respectarea prevederilor prezentelor conditii de asigurare.
18. In caz de deces ca urmare a unui risc asigurat, R.A.I. acopera cheltuielile ocazionate de repatrierea corpului neinsufletit pina la locul de inhumare, mai putin costurile funeraliilor si inhumarii.
19. Pentru solutionarea cererii de despagubire, Asiguratul este obligat sa prezinte R.A.I. urmatoarele documente:

•  declaratia Asiguratului cu privire la evenimentul produs, descrierea acestuia si cuantumul cheltuielilor efectuate;

•  cererea de despagubire;

•  polita de asigurare in original;

•  toate documentele medicale necesare pentru atestarea diagnosticului si a tratamentului urmat;

•  facturi emise de furnizorii de servicii medicale si/sau de repatriere si documentele privind plata acestora;

•  orice alte acte considerate de R.A.I. necesare in vederea solutionarii cererii de despagubire.

20. Cu respectarea tuturor prevederilor prezentelor conditii de asigurare, R.A.I. , la optiunea sa, fie va achita contravaloarea cheltuielilor medicale si/sau de repatriere direct furnizorilor serviciilor respective, fie va rambursa Asiguratului contravaloarea cheltuielilor efectuate direct de catre acesta.
21. Pretentiile de despagubire (rambursare) trebuiesc prezentate societatii R.A.I. cel mai tarziu la o luna de la finalizarea interventiilor medicale acoperite conform prevederilor prezentelor conditii de asigurare.
22.  In cazul in care plata a fost realizata, cu acordul prealabil al societatii R.A.I. , direct de catre Asigurat, R.A.I. va rambursa acestuia despagubirea stabilita, in termen de 15 zile lucratoare de la data completarii dosarului de dauna, in ROL la cursul de schimb BNR din data platii despagubirii.
Cheltuielile medicale si/sau de repatriere de pana la 100 EURO acceptate in prealabil de societatea R.A.I. vor fi achitate direct de catre Asigurat, R.A.I. urmand a rambursa Asiguratului despagubirea, conform alin. precedent.

 

 XI. DISPOZITII FINALE

23. R.A.I. va refuza plata oricaror despagubiri in cazul in care cererea de despagubire formulata de Asigurat este frauduloasa sau contine declaratii false.
24. In masura in care Asiguratul primeste compensatii pentru cheltuieli pe care le-a efectuat, de la terte persoane raspunzatoare de producerea riscului asigurat, R.A.I. va scadea aceste compensatii din despagubirea cuvenita Asiguratului.
25. In cazul in care R.A.I. face plati de despagubire sau emite garantii de preluare a cheltuielilor pentru evenimente care ulterior se constata ca nu se incadrau in conditiile de asigurare, Asiguratul sau unitatea medicala au obligatia de a restitui R.A.I. aceste sume in maximum 15 zile de la solicitarea lor de catre R.A.I., iar R.A.I. nu va avea nici o raspundere fata Asigurat sau fata de unitatea medicala catre care a fost emisa garantia.
26. Drepturile de despagubire dobindite in baza prezentei polite de asigurare nu pot fi cesionate si nici transferate de catre Asigurat.
27. R.A.I. este subrogat in drepturile Asiguratului, in limita despagubirilor platite in baza prezentei polite de asigurare, contra celor raspunzatori de producerea evenimentului asigurat, Asiguratul fiind obligat sa conserve dreptul de regres al R.A.I. impotriva acestora.
28. Aceasta polita se supune legislatiei romane in vigoare, iar toate litigiile dintre Asigurat si R.A.I. decurgind din sau in legatura cu aplicarea prezentelor conditii de asigurare se rezolva de instantele de judecata competente din Romania. 

Explicatie: FM = fara masa MD = mic dejun DP = demipensiune PC = pensiune complete ------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Destinatii de ski pentru sezonul iarna 2016-2017:
Austria | Franta | Italia | Polonia | Slovacia | Slovenia | Ungaria Revelion
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Panorama Tours Romania
Agentie de turism
Adresa: Str. Simion Barnutiu nr. 2., Oradea, Bihor, Ro
Tel.: 0259/422217 Fax: 0359/819162
Mail
: office@panoramatours.ro

Agentie de turism Oradea, IM link
My status

Powered by INTERGATE


Abonare newsletter
Adresa Dvs de e-mail:
*
Numele Dvs:
*


Oferte de vara